Objawy chorób

Znajdź objaw choroby:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby której objawów szukasz:

Objawy pancytopenii

Krwinki są istotnym elementem organizmu ludzkiego. Ich niedobór może przyczyniać się do wielu chorób, w konsekwencji których może dojść nawet do śmierci. Schorzeniem polegające na wieloukładowym niedoborze tego elementu nazywa się pancytopenią. Wpływa na codzienne, zwykłe funkcjonowanie człowieka, przede wszystkim w sferze jego odporności.

Zobacz również opis choroby: Pancytopenia

Czym jest pancytopenia?

Schorzenie to należy określić mianem wieloukładowego niedoboru krwinek.

Spowodowane jest to zanikiem szpiku kostnego, który wytwarza wszelkie składowe komórek – erytrocyty, leukocyty i megakariocyty.

Chorobę rozpoznaje się na podstawie wyników, przedstawiających zaniżone ilości krwinek czerwonych, białych i trombocytów w organizmie.

Istotnym wskaźnikiem jest również zmniejszona liczba komórek macierzystych w szpiku kostnym.

Istnieją dwa rodzaje tego schorzenia. Pierwsza, to idiopatyczna – jej przyczyn wciąż się doszukuje, gdyż jest nieznana badaczom. Jest również drugorzędowa pancytopenia, która występuje wskutek różnych czynników środowiskowych. Jednakże około połowa przypadków to pierwszy wariant chorobowy. Może się ona rozwijać powoli lub też gwałtownie, natomiast przebieg jest niejednakowy, gdyż jest zależny od danego pacjenta.

Jak rozpoznaje się schorzenie?


Objawy choroby nie są jednakowe. U każdego chorego mogą być inne lub występować z większą lub mniejszą częstotliwością. Dlatego też można je uznać za wypadkową symptomów niedoboru konkretnego rodzaju krwinek.

Pancytopenię można pomylić z anemią ze względu na podobne pierwsze oznaki chorobowe, takie jak bladość cery i skóry, złe samopoczucie oraz ogólne osłabienie organizmu. Czasami dochodzi nawet do omdleń czy utraty przytomności, co wiąże się już z niebezpieczeństwem chorego.

Wśród objawów wyróżnia się także te, które są bezpośrednio związane z nieprawidłową ilością krwinek w organizmie. Są to nagłe krwawienia – z dziąseł, nosa – których przyczyna nie jest znana, a ich występowanie dotychczas się nie zdarzało. Można również zauważyć u takich osób tachykardię czy przyspieszone bicie serca.

Można również wskazać na inne symptomy, które również łączą się z tą chorobą. Wśród nich wyróżnić można: gorączkę, wysypkę, skłonność do występowania siniaków, częste infekcje i zakażenia. Należy mieć czujność na wszelkie niepokojące objawy, szczególnie te, które mogą zagrażać życiu, takie jak: utrata przytomności i trudności z ocknięciem, konfuzje, obfite krwawienia niedające się zatamować itp.

Do opisu objawów pancytopenii medycy stosują skrót NZS, który wskazuje na trzy podstawowe symptomy – niedokrwistość, zakażenia, skaza krwotoczna - na podstawie których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u danej osoby. W takim przypadku należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i zapewnić pacjentowi odpowiednie leczenie.

Choroba ta jest możliwa do wyleczenia, a w jej łagodnych przypadkach może być ono niepotrzebne. Jednakże brak zainteresowania osoby, u której występują wyżej wskazane objawy mogą przyczynić się do pogorszenia jego stanu. Dlatego też należy konsultować z lekarzem wszelkie niepokojące symptomy.

Urszula Walkiewicz

Zobacz również opis choroby: Pancytopenia

Dawcy szpiku kostnego w dalszym ciągu niezbyt liczni

Francuska agencja biomedycyny (Agence de la biomédecine) oraz różnego rodzaju stowarzyszenia poinformowały opinię publiczną, iż mierzą się aktualnie z prawdziwym brakiem szpiku kostnego. Zdaniem tych instytucji, liczba dawców szpiku jest niewystarczająca, aby pokryć zapotrzebowania chorych dotkniętych białaczką albo... czytaj więcej

Objawy niedoboru krwinek czerwonych

Głównym zadaniem erytrocytów jest transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek znajdujących się w organizmie człowieka. W przypadku ich niedoboru zostaje zaburzony ten proces. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Sprawdź czy z Twoim układem nerwowym jest wszystko w porządku »

Artykuły

Tagi

Najnowsze objawy