Objawy chorób

Znajdź objaw choroby:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby której objawów szukasz:

Objawy omdlenia

O omdleniu możemy mówić, kiedy dochodzi do przejściowej utraty przytomności. Przyczyną tego stanu jest zmniejszenie przepływu płynu ustrojowego przez mózg. Zmniejszenie tlenu dostarczanego do mózgu jedynie o 1/5 jest wystarczające, aby wywołać objawy omdlenia. Charakterystyczne dla omdlenia jest jego gwałtowny przebieg oraz ustępowanie szybkie i samoistne. Przede wszystkim tego typu objawy odróżniają omdlenie od utraty przytomności niebędące omdleniem.

Zobacz również opis choroby: Omdlenie

Objawy omdlenia odruchowego

Odruchowe omdlenia to skutek nieprawidłowej reakcji odruchowej, która prowadzi do rozszerzenia naczyń lub bradykardii. Jest to najczęstszy rodzaj omdleń u osób młodych. O tego typu omdleniu świadczą informacje pozyskane podczas wywiadu, podczas którego uzyskuje się informację o okolicznościach omdlenia oraz o chorobach, które ewentualnie mogły mieć wpływ na omdlenie. Kiedy osoba, która zemdlała informuje, że nie ma żadnej choroby organicznej, stało się to pod wpływem stresu emocjonalnego, przebywała długo w wysokiej temperaturze lub w pozycji stojącej, najprawdopodobniej mamy do czynienia z omdleniem odruchowym. W większości przypadków omdlenia tego typu stwierdza się po wywiadzie oraz badaniach przedmiotowych i EKG. Gdy wynik jest prawidłowy nie ma konieczności dalszych badań. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy omdlenia zdarzają się często.

Objawy zespołu zatoki szyjnej oraz omdleń sytuacyjnych

Omdlenie określane jako zespół zatoki szyjnej związane jest z przypadkowym mechanicznym uciskiem zatoki szyjnej. Ucisk powoduje odruchowe zwolnienie pracy serca i spadek ciśnienia tętniczego.

O omdleniach sytuacyjnych możemy mówić, kiedy związane są z takimi sytuacjami, jak: oddawanie moczu lub kału, kaszel, wstawanie z pozycji klęczącej. Jest to rodzaj omdlenia odruchowego, tak więc rozpoznanie dokonuje się na podstawie wywiadu określającego okoliczności.

Objawy hipotensji ortostatycznej

Omdlenie z przyczyny hipotensji ortostatycznej dotyczą najczęściej osób starszych. W tym przypadku omdlenie powstaje w wyniku niedociśnienia, które powstaje w wyniku gwałtownej zmiany pozycji ciała, najczęściej z leżącej na stojącą. Omdlenie może pojawić się również przy długim staniu. Objawem, który świadczy, że omdlenie nastąpiło w wyniku hipotensji ortostatycznej, jest spadek ciśnienia tętniczego podczas 3 minutowej próby pionizacji.

Objawy omdleń kardiogennych

U podłoża tego typu omdleń leżą choroby serca. Objawem omdlenia kardiogennego może być arytmia, którą wykrywa się wykonując EKG metodą Holtera. Takie badanie może potwierdzić, że mamy do czynienia z omdleniem z powodu nieprawidłowego działania serca, pod warunkiem, że w czasie badania nastąpiło omdlenie. Omdlenia występujące raz w tygodniu, dają podstawę do monitorowania pracy serca - może to być typowe monitorowanie przez 24 godziny metoda Holtera (nie wymagana jest hospitalizacja) lub wszczepialny rejestrator monitorujący pracę serca za pomocą telefonii komórkowej.

Objawy omdlenia związane z chorobami naczyń mózgowych

Tego typu omdlenia występują z przyczyny niedokrwienia pnia mózgu. Niedokrwienie jest wynikiem zaburzeń przepływu krwi z powodu chorób naczyń. Do omdlenia może dojść  również  z powodu migreny - między napadami lub w czasie napadu. Objawami omdleń z powodu chorób naczyń mózgowych, w zależności z jaką chorobą mamy do czynienia, są:

  • omdlenie wystąpiło w czasie wytężonej pracy kończyny górnej,
  • omdleniu towarzyszy ataksja (nieprawidłowości chodu, niezgrabność ruchów kończyn górnych),
  • zawroty głowy,
  • zaburzenia ruchów gałek ocznych,
  • omdlenie wystąpiło u osoby starszej z objawami miażdżycy.

Autor: Tomasz Kraska

Zobacz również opis choroby: Omdlenie

Objawy serca sportowca

Serce sportowca najczęściej dotyka młodych sportowców, którzy często nie są świadomi zagrożenia, jakie ta choroba stwarza. Przerost lewej komory serca w przyszłości może poważnie zagrozić, nie tylko karierze ale i życiu sportowca. Samemu nie jest łatwo zdiagnozować zagrożenie, dlatego warto znać objawy tej choroby. Gdy któreś z... czytaj więcej

Objawy choroby niedokrwiennej serca

W dzisiejszych czasach bardzo częstą przyczyną zgonów są choroby układu sercowo -  naczyniowego. Jednym z głównych schorzeń, jest choroba niedokrwienna serca. Najczęstszą przyczyną tej choroby jest miażdżyca. Mężczyźni stanowią aż 70% chorych, a odsetek ich zachorowalności poniżej 50 roku życia jest jeszcze większy.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Sprawdź czy z Twoim układem nerwowym jest wszystko w porządku »

Artykuły

Tagi

Najnowsze objawy