Objawy chorób

Znajdź objaw choroby:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby której objawów szukasz:

Objaw Raynauda - blednięcie palców rąk lub stóp

Blednięcie palców rąk lub stóp ma charakter napadowy, co oznacza, że pojawia się nagle. Blednięcie pojawia się pod wpływem zimna, emocji lub bez przyczyny. Objaw Raynauda może dotyczyć (rzadko) również nosa i małżowin usznych. Objaw Raynauda, który pojawił się bez uchwytnej przyczyny (jest to 80% przypadków) nazywany jest pierwotnym. Wyróżnia się również wtórny objaw Raynauda, kiedy do blednięcia palców dochodzi w przebiegu innych chorób. Kiedy przyczyną blednięcia nie są inne choroby, mówimy wówczas o chorobie Raynauda. Pierwotny objaw Raynauda przebiega łagodnie, natomiast wtórny objaw Raynauda może prowadzić do niedotlenienia i niedokrwienia tkanek, a co za tym idzie zmian troficznych (przebarwienia, ścieńczenia skóry, zmiany rozpadowe z tworzeniem trudno gojących się owrzodzeń).

Kogo najczęściej dotyczy objaw Raynauda i jakie są rokowania?

Pierwotny objaw Raynauda (choroba Raynauda) najczęściej dotyczy młodych kobiet i dziewcząt w wieku pokwitania. Średni wiek pojawienia się objawu Raynauda to 14 lat. Blednięcie palców rąk lub stóp, występujące pod wpływem zimna, z oczywistych przyczyn dotyczy, w większym stopniu osób zamieszkujących obszary o chłodnym klimacie. Szacuje się, że co czwarty przypadek jest dziedziczny. Choroba częściej dotyczy kobiet z niskim ciśnieniem tętniczym. Pierwotnemu objawowi Raynauda często towarzyszą migreny.

Pojawienie się objawu Raynauda może zwiastować chorobę autoimmunologiczną. Kiedy blednięcie palców dotyczy młodych kobiet, takie ryzyko jest niewielkie. Inaczej jest w przypadku kobiet starszych oraz u mężczyzn. Blednięcie palców u rąk lub stóp u tych osób wiąże się z większym ryzykiem pojawienia się w przyszłości choroby autoimmunologicznej. Uzasadnione w tych przypadkach jest przeprowadzenie badań kontrolnych. Do blednięcia palców może dojść w przebiegu wielu chorób. Wtedy mamy do czynienia z wtórnym objawem Raynauda. Z sinieniem i ziębnięciem palców prawie zawsze mamy do czynienia u osób chorych na twardzinę układową oraz na mieszaną chorobę tkanki łącznej.

W przypadku, kiedy mamy do czynienia z wtórnym objawem Raynauda, a więc kiedy przyczyną jest choroba, wtedy szansa na pozbycie się dolegliwości zależy od choroby podstawowej i możliwości jej leczenia. Należy podkreślić, że u około 30% chorych objaw Raynauda sam ustępuje. Ciekawostką jest fakt, że blednięcie palców u rąk lub stóp u kobiet, często ustępuje samoistnie po ciąży.

Jakie choroby mogą być przyczyną nagłego blednięcia palców rąk lub stóp?

Objaw Raynauda pojawia się na skutek bardzo wielu chorób. Wśród nich wymienia się szereg chorób układowych tkanki łącznej, do których zaliczamy wspomnianą wyżej twardzinę układową oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej.

Przyczynami wtórnego objawu Raynauda, a więc blednięcia palców w przebiegu innych chorób, są także choroby naczyń. Wśród nich wymienia się m.in. chorobę Behçeta, chorobę Buergera oraz olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic.

Przyczyną blednięcia palców rąk lub palców stóp mogą być choroby krwi.  Można tutaj wymienić m.in. białaczki i chłoniaki oraz czerwienicę prawdziwą i nadpłytkowość samoistną.

Wśród przyczyn wtórnego objawu Raynauda wymienia się również choroby układu nerwowego: jamistość rdzenia oraz wiąd rdzenia. Jako źródło blednięcia palców rąk lub stóp uznaje się także zespoły uciskowe, np. zespół cieśni nadgarstka.

Blednięcie palców może być objawem niektórych chorób  infekcyjnych. Wśród nich wymienia się zakażenie Helicobacter pylori oraz zapalenie wątroby typu B i C.  Sinienie palców rąk i stóp mogą być objawami zakażenie parwowirusem B19 oraz zakażenia cytomegalowirusem.

Nagłe blednięcie palców może być objawem odmrożenia ale również nowotworów. Wśród przyczyn objawu Raynalda wymienia się także jadłowstręt psychiczny.

Przyczyną pojawienia się tego objawy mogą być również zażywane leki oraz doustne środki antykoncepcyjne.

Wyżej wymienione choroby, nie wyczerpują obszernego katalogu dolegliwości, które mogą manifestować się blednięciem palców rąk lub palców stóp. Należy jednak podkreślić, że w przypadku wszystkich  tych chorób objaw Raynauda może - ale nie musi - wystąpić. Największe prawdopodobieństwo, że chory będzie miał do czynienia z objawem Raynauda, występuje w przypadku twardziny układowej oraz mieszanej chorobie tkanki łącznej.

Przyczyny pozachorobowe objawu Raynauda

Objaw może być związany z wykonywaniem niektórych zawodów, gdy pracownik jest narażony na wibracje i powtarzalne urazy mechaniczne palców. Na blednięcie palców mogą skarżyc się zarówno operatorzy młotów pneumatycznych oraz operatorzy pilarek spalinowych, jak i pianiści oraz maszynistki. Objaw Raynauda może dotyczyć także osób pracujących w niskich temperaturach, np. pracowników chłodni.

Blednięcie palców rąk lub stóp może pojawić się w wyniku zatrucia lub pod wpływem działania czynników chemicznych. Wśród przyczyn objawu Raynauda wymienia się noszenie tipsów akrylowych. Objaw może wystąpić na skutek kontaktu z chlorkiem winylu. Przyczyną może być zatrucie kokaina i nikotyną oraz metalami, takimi jak: ołów i tal.

Jak wygląda objaw Raynauda - co możemy zaobserwować?

Wyróżnia się 3 fazy objawu Raynauda: faza zblednięcia, faza zasinienia i faza czynnego przekrwienia. Nie u wszystkich chorych występują te trzy fazy. Blednięcie w pierwszej fazie spowodowane jest niedokrwieniem tkanek. Palce nabierają koloru kredowobladego lub woskowobladego. W fazie zasinienia mamy do czynienia z uczucie zdrętwienia i bólem. W trzeciej fazie z niewielkim obrzękiem i uczuciem pieczenia skóry oraz gorąca.

Zmianą koloru skóry palców, jakie obserwujemy u osób z objawem Raynauda, towarzyszy szereg innych objawów, które związane są również z innymi częściami ciała. Przede wszystkim należy podkreślić, że blednięcie może dotyczyć również uszu, nosa oraz brodawek sutkowych (w przypadku wtórnego objawu Raynauda).

Blednięciu towarzyszy upośledzenie czucia i ochłodzenie zmienionych miejsc. Chorzy skarżą się na niewielkie obrzęki, uczucie zdrętwienia i ból. Nagłemu zblednięciu palców towarzyszy ich mrowienie. Niektórzy pacjenci skarżą się na napadowe sinienie kończyn i ból palców. Ból i sinienie pojawia się zwłaszcza w okresie zimowym.

Wtórny objaw Raynauda ma bardziej nasilone objawy naczynioruchowe. Częściej niż w przypadku pierwotnego objawu Raynauda dochodzi do zasinienia i drętwienia. Chorzy intensywniej odczuwają ból. Częściej dochodzi do owrzodzeń i martwicy opuszek palców. Chorzy skarżą się również na zaburzenia czucia, obrzęki kończyn oraz upośledzone gojenie się ran.

Objawy grzybicy dłoni

Grzybica dłoni jest nieprzyjemnym i wstydliwym schorzeniem, które utrudnia nam kontakty z innymi ludźmi. Bez odpowiedniego leczenia nie jesteśmy w stanie zatrzymać jej rozwoju. Im szybciej je rozpoczniemy, tym większa szansa na powodzenie. czytaj więcej

Objawy palców młotkowatych

Palce młotkowate powstają w związku z zniekształceniem palca stopy. Polega to na uniesieniu i zgięciu palca, przez co przypomina on wyglądem szpon. Z reguły takie deformacje dotykają drugich palców. Do głównych przyczyn powstania schorzenia zalicza się źle dopasowane obuwie, choroby mięśni i nerwów, choroby neurolo... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Sprawdź czy z Twoim układem nerwowym jest wszystko w porządku »

Artykuły

Tagi

Najnowsze objawy